O nouă listă de investiții a fost luată în calcul pentru dezvoltarea R.A. Aeroportul Iași. Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a arătat și care sunt variantele pentru ca regia aeroportuară să poată accesa noi fonduri europene pentru modernizarea zonei de terminale

Autoritățile județene au luat în calcul o nouă seire de investiții pentru dezvoltarea aerogării din municipiu. De altfel, o bună parte din aceste sume ar putea fi accesate prin fonduri europene.

„Prin Programul Operațional lnfrastructura Mare (POIM 2014-2020), pentru sectorul transporturi sunt alocate fonduri europene structurale și de investiții. Fondurile sunt destinate pentru finanțarea proiectelor de infrastructură de transport care se regăsesc în documentul strategic de dezvoltare al sectorului de transport, respectiv Master Planul General de Transport (MPGT). Astfel, prin Axa Prioritară 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil eficient, în cadrul Obiectivului Specific 2.3- Creșterea gradului de utilizare sustenabil pentru aeroporturi, sunt finanțate investiții în infrastructura aeroportuară (construcție/ extindere/modernizare terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme etc.), însoțite de măsuri de protecția mediului”, se arată într-o adresă a Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene

Reprezentanții Ministerului au arătat că R.A. Aeroportul Iași a beneficiat de fonduri europene pentru proiectul legat de extinderea platformei de parcare a avioanelor.

„R.A. Aeroportul lași beneficiază de fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare / aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul lași, în baza contractului de finanțare nr.58/30.01.2020, din cadrul Programului Operațional lnfrastructura Mare 2014-2020(POIM), Obiectivul Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabil pentru aeroporturi. Obiectivele specifice ale proiectului constau în extinderea platformei de îmbarcare/debarcare în lungime de 270 de metri, cu lățime de 78,50 m/97m, realizarea unui număr suplimentar de 5 standuri pentru aeronave, precum și realizarea unei căi de rulare suplimentare Delta, pe latura de Est a platformei, în lungime de 263 de metri și lățime (portant+ acostament ) de 20.50m+7.50metri”, se mai arată în adresa Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene.

Lista de investiții de la Aeroportul Iași poate fi depusă până la finalul anului 2022 pentru a putea fi derulate cu fonduri europene.

„În data de 17.12.2020 a fost prelungită perioada de depunere pentru proiecte noi privind infrastructura aeroportuară până la data de 31.12.2022, iar ultima plată va putea fi efectuată până la data de 31.12.2023. Lista de proiecte care pot face obiectul cererilor de finanțare este prezentată în Anexa 8 la Ghidul solicitantului. Referitor la disponibilitatea fondurilor în cadrul apelului de proiecte, precizăm că, potrivit prevederilor Ghidulului solicitantului aplicabil, valoarea netă a alocării este de 43,96 de milioane de euro, iar bugetul limită de contractare este 420 de milioane de euro. Până în prezent, în cadrul apelului de proiecte aferent investițiilor în infrastructura aeroportuară – au fost contractate proiecte a căror valoare eligibilă se ridică la 135,6 milioane de euro”, au concluzionat oficialii ministerului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.